Na što trebam obratiti pažnju kad kamion cisterna pare?

1. Prije rada parobroda, sondu protiv prelijevanja potrebno je ukloniti. Nakon završetka rada parobroda i hlađenja spremnika, obnovit će se iz novog sklopa.

2. Prije rada parobroda, potrebno je ukloniti topljivi čep na dnu podmorskog ventila. Nakon završetka rada parobroda i hlađenja tijela spremnika, obnavlja se iz novog sklopa.

3. Prije rada parobroda, potrebno je ukloniti masku cjevovoda za oporabu nafte i plina. Nakon završetka rada parobroda i hlađenja tijela spremnika, obnovit će se iz novog sklopa.

4. Tijekom rada parnika, cijev za paru mora biti čvrsto pričvršćena na usta spremnika kako bi se spriječilo izbacivanje parne cijevi iz spremnika i izazivanje opeklina.

5. Osoblje koje radi na parobrodu mora nositi dobre potrepštine za zaštitu rada. Pri kretanju i učvršćivanju cjevovoda za paru, njima treba pažljivo rukovati kako bi se spriječilo trenje između cjevovoda i tijela spremnika.

6. Nakon završetka rada s uparivačem zatvorite ventil cijevi za paru i izvadite cijev za paru.


Vrijeme objavljivanja: lipanj-02-2020